Lista autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism emise în anul 2022