Tipărire
Accesări: 1823
2021
Anunț prelungire perioadă de depunere a cererilor de înscriere pentru a benefecia de Acordarea de Asistență Juridcă pentru reglementarea actelor de proprietate - nr. 238/19.01.2021
 
2020
Anunț nr. 4363 ce aduce la cunoștința tuturor persoanelor membre ale Grupului Tinta (cu domiciliul in satele Pungesti, Armasoaia, Toporasti, Cursesti Deal, Cursesti Vale, Silistea, Stejaru si Rapsa) ca perioada de depunere a cererilor de inscriere pentru a benefecia de Acordarea de Asistenta Juridca pentru reglementarea actelor de proprietate este 05 ianuarie 2021 - 16.12.2020
ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE IDENTIFICARE A LOCURILOR DE MUNCă, în cadrul proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - cod proiect 113886 - 09.09.2020
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Listei cu titularii de case de locuit din grupul țintă care urmează a fi electrificate prin proiectul P.U.N.G.E.S.T.I., cod MySMIS 113886 - 03.09.2020
CONSULTARE DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA Fundamentării / actualizării valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE ȘI MASĂ WORKSHOP. Astfel, în vederea fundamentării / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicităm potențialilor ofertanți transmiterea, până în data de 14.05.2020, a unor oferta de preț - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) " - Cod proiect 113886 - 21.05.2020
CONSULTARE DE PIATA IN VEDEREA Fundamentarii / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE SI MASA WORKSHOP. Astfel, in vederea fundamentarii / actaulizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicitam potentaililor ofertanti transmiterea, pana in data de 14.05.2020, a unor oferta de pret - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ”  - Cod proiect 113886 - 08.05.2020
Anunț de atribuire servicii seminarii - antreprenorul verde - nr. 1109/18.03.2020
Lista cu titularii de case de locuit din grupul țintă care urmează a fi reabilitate prin proiectul "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)" POCU/138/4/1/113886 - 27.02.2020
Licitație publică privind închirierea unui spațiu situat în piața agroalimentară a satului Pungești - 24.02.2020
Anunț de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 21.02.2020
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire SERVICII SEMINARII – ANTREPRENORUL VERDE Proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ” - Cod proiect 113886 - 19.02.2020
Model orientativ de afișare amplasare permanentă (afiș A3) proiect
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 10.01.2020
 
2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) Cod MySMIS: 113886 - sesiunea III - 20.12.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - Concurs de planuri de afaceri - SESIUNEA 3 - 17.12.2019
Proces verbal procedur[ verificare criterii administrative CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS: 113886 - SESIUNEA 3 - 06.12.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Calendarul procedurii de selecție a planurilor de afaceri - 03.12.2019
Anunț solicitare oferte preț privind achiziția de kituri pentru șezători - nr. 4576/20.11.2019
Metodologie concurs planuri de afaceri - varianta revizuită - octombrie 2019 - 08.11.2019
Anunț de atribuire - Servicii organizare tabără - 25.10.2019
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii organizare tabără - 16.09.2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) cod MySMIS: 113886 – SESIUNEA A II-A - 27.08.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - 22.08.2019
Proces verbal procedură verificare criterii administrative - 05.08.2019
Grilă de verificare eligibilitate plan afaceri - 2615/01.08.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.G.E.S.T.I.), cod MySMIS: 113886 - 29.07.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici specialiști - 03.05.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici generaliști - 03.05.2019
 
2018
 
2017
 
2016