Accesări: 3643
2022
Anunț și Cerere privind obligativitatea declarării sistemelor individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate - 07.10.2022
Registrul de evidență a datoriei publice locale la data de 31.12.2021
Bugetul local pe anul 2022 și estimările pe ani 2023-2025
 
2021
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii pentru organizarea unei tabere balneoterapeutice Proiectul POCU "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS 113886" - nr.3266/16.08.2021
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii pentru organizarea unei tabere balneoterapeutice Proiectul POCU "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS 113886" - nr. 3040/29.07.2021
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii pentru organizarea unei tabere balneoterapeutice Proiectul POCU "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS 113886" - nr.2387/15.06.2021
Solicitare ofertă servicii juridice pentru proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - Cod proiect 113886 - 31.05.2021
Hotărârea nr. 22/28.05.2021 privind aprobarea listei cu persoanele eligibile care vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor de proprietate prin Proiectul POCU "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS 113886"
Anunț de participare la procedură proprie și documentație de atribuire a contractului de achiziție publică privind prestare a de servicii pentru organizarea unei tabere balneoterapeutice în cadrul proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ” - Cod proiect 113886 - 05.04.2021
Solicitare ofertă privind achiziționarea de lucrări și servicii de conectare la rețeaua electrică 5311000-0 - Lucrări de cablare și conexiuni electrice în cadrul proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - Cod proiect 113886 - 05.04.2021
Bugetul local inițial pe anul 2021 - 05.04.2021
Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în comuna Pungești - 26.03.2021
Anunț solicitare ofertă Servicii de realizare/elaborare devize pentru lucrări de conectare a instalației electrice de utilizare a locuințelor, Proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - Cod proiect 113886 - 09.03.2021
Răspuns la solicitare clarificari privind Achiziția de Servicii de identificare a locurilor de muncă Proiect POCU „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ”  - Cod proiect 113886 - nr. 917/24.02.2021
Solicitare ofertă de preț privind achiziția de servicii de identificare a locurilor de muncă, în cadrul proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - cod proiect 113886 - nr. 823/18.02.2021
Anunț prelungire perioadă de depunere a cererilor de înscriere pentru a benefecia de Acordarea de Asistență Juridcă pentru reglementarea actelor de proprietate - nr. 238/19.01.2021
Anunț public privind consultarea publicului în cadrul procedurii de înființare a serviciului public de transport în regim taxi și transport în regim de închiriere în com. Pungești - nr. 201/15.01.2021
 
2020
Registrul de evidență a datoriei publice locale la 31.12.2020 - nr. RON214152/15.12.2020
Anunț nr. 4363 ce aduce la cunoștința tuturor persoanelor membre ale Grupului Tinta (cu domiciliul in satele Pungesti, Armasoaia, Toporasti, Cursesti Deal, Cursesti Vale, Silistea, Stejaru si Rapsa) ca perioada de depunere a cererilor de inscriere pentru a benefecia de Acordarea de Asistenta Juridca pentru reglementarea actelor de proprietate este 05 ianuarie 2021 - 16.12.2020
ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE IDENTIFICARE A LOCURILOR DE MUNCă, în cadrul proiectului „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)” - cod proiect 113886 - 09.09.2020
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Listei cu titularii de case de locuit din grupul țintă care urmează a fi electrificate prin proiectul P.U.N.G.E.S.T.I., cod MySMIS 113886 - 03.09.2020
CONSULTARE DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA Fundamentării / actualizării valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE ȘI MASĂ WORKSHOP. Astfel, în vederea fundamentării / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicităm potențialilor ofertanți transmiterea, până în data de 14.05.2020, a unor oferta de preț - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) " - Cod proiect 113886 - 21.05.2020
CONSULTARE DE PIATA IN VEDEREA Fundamentarii / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE SI MASA WORKSHOP. Astfel, in vederea fundamentarii / actaulizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicitam potentaililor ofertanti transmiterea, pana in data de 14.05.2020, a unor oferta de pret - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ”  - Cod proiect 113886 - 08.05.2020
Anunț de atribuire servicii seminarii - antreprenorul verde - nr. 1109/18.03.2020
Lista cu titularii de case de locuit din grupul țintă care urmează a fi reabilitate prin proiectul "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)" POCU/138/4/1/113886 - 27.02.2020
Licitație publică privind închirierea unui spațiu situat în piața agroalimentară a satului Pungești - 24.02.2020
Anunț de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 21.02.2020
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire SERVICII SEMINARII – ANTREPRENORUL VERDE Proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ” - Cod proiect 113886 - 19.02.2020
Model orientativ de afișare amplasare permanentă (afiș A3) proiect
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 10.01.2020
 
2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) Cod MySMIS: 113886 - sesiunea III - 20.12.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - Concurs de planuri de afaceri - SESIUNEA 3 - 17.12.2019
Proces verbal procedur[ verificare criterii administrative CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS: 113886 - SESIUNEA 3 - 06.12.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Calendarul procedurii de selecție a planurilor de afaceri - 03.12.2019
Anunț solicitare oferte preț privind achiziția de kituri pentru șezători - nr. 4576/20.11.2019
Metodologie concurs planuri de afaceri - varianta revizuită - octombrie 2019 - 08.11.2019
Anunț de atribuire - Servicii organizare tabără - 25.10.2019
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii organizare tabără - 16.09.2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) cod MySMIS: 113886 – SESIUNEA A II-A - 27.08.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - 22.08.2019
Proces verbal procedură verificare criterii administrative - 05.08.2019
Grilă de verificare eligibilitate plan afaceri - 2615/01.08.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.G.E.S.T.I.), cod MySMIS: 113886 - 29.07.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici specialiști - 03.05.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici generaliști - 03.05.2019
 
2018
 
ARHIVA
Dispoziția nr. 180 din 20.04.2016 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare pe raza comunei Pungești, în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din anul 2016