Tipărire
Accesări: 1139
2020
CONSULTARE DE PIAȚĂ ÎN VEDEREA Fundamentării / actualizării valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE ȘI MASĂ WORKSHOP. Astfel, în vederea fundamentării / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicităm potențialilor ofertanți transmiterea, până în data de 14.05.2020, a unor oferta de preț - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) " - Cod proiect 113886 - 21.05.2020
CONSULTARE DE PIATA IN VEDEREA Fundamentarii / actualizarii valorii estimate pentru achiziționarea de PACHET CAZARE SI MASA WORKSHOP. Astfel, in vederea fundamentarii / actaulizarii valorii estimate pentru achiziționarea acestor servicii solicitam potentaililor ofertanti transmiterea, pana in data de 14.05.2020, a unor oferta de pret - proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ”  - Cod proiect 113886 - 08.05.2020
Anunț de atribuire servicii seminarii - antreprenorul verde - nr. 1109/18.03.2020
Lista cu titularii de case de locuit din grupul țintă care urmează a fi reabilitate prin proiectul "Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)" POCU/138/4/1/113886 - 27.02.2020
Licitație publică privind închirierea unui spațiu situat în piața agroalimentară a satului Pungești - 24.02.2020
Anunț de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 21.02.2020
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire SERVICII SEMINARII – ANTREPRENORUL VERDE Proiect „Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) ” - Cod proiect 113886 - 19.02.2020
Model orientativ de afișare amplasare permanentă (afiș A3) proiect
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire servicii organizare târguri de job-uri și expoziție firme nou înființate - 10.01.2020
 
2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii şi a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) Cod MySMIS: 113886 - sesiunea III - 20.12.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - Concurs de planuri de afaceri - SESIUNEA 3 - 17.12.2019
Proces verbal procedur[ verificare criterii administrative CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.Ș.T.I.), cod MySMIS: 113886 - SESIUNEA 3 - 06.12.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Calendarul procedurii de selecție a planurilor de afaceri - 03.12.2019
Anunț solicitare oferte preț privind achiziția de kituri pentru șezători - nr. 4576/20.11.2019
Metodologie concurs planuri de afaceri - varianta revizuită - octombrie 2019 - 08.11.2019
Anunț de atribuire - Servicii organizare tabără - 25.10.2019
Anunț de participare la procedură proprie și documentația de atribuire - Servicii organizare tabără - 16.09.2019
Rezultatele finale ale concursului de Planuri de Afaceri Proiect Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.) cod MySMIS: 113886 – SESIUNEA A II-A - 27.08.2019
Rezultatele evaluării tehnico-financiare a Planului de Afaceri - 22.08.2019
Proces verbal procedură verificare criterii administrative - 05.08.2019
Grilă de verificare eligibilitate plan afaceri - 2615/01.08.2019
CONCURS DE PLANURI PENTRU AFACERI PROIECT: Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.G.E.S.T.I.), cod MySMIS: 113886 - 29.07.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici specialiști - 03.05.2019
Anunț de atribuire servicii medicale prestate de medici generaliști - 03.05.2019
 
2018
 
2017
 
2016