Sediul primăriei comunei Pungești, județul Vaslui

2018

Hotărârea nr. 29 din 28.06.2018 privind aprobarea Normei Interne a comunei Pungești , jud. Vaslui, privind procedura simplificată proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice + Anexă

2016